Společnost Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. dosáhla v roce 2022 tržby za prodané zboží 687 mil. Kč. V porovnání s rokem 2021 se jedná o meziroční pokles obratu o -3%. „S ohledem na vývoj trhu, který klesá výrazně rychleji než námi dosažený výsledek, jsme s výsledkem v roce 2022 spokojeni. V loňském roce došlo k výraznému růstu nákladů na výrobu časopisů, a to zejména cena papíru a tisku, které měly dopad na prodejní ceny časopisů a tím i na počet prodaných kusů.“, komentuje CEO společnosti Jan Stibůrek.