Vítáme v našem portfoliu titulů nový společensko - politický měsíčník TO, vydavatesltví LRC Media. První číslo uvádíme na trh 12.10. 2023