Naše distribuční síť zahrnuje 8.872 významných distribučních míst reprezentujících téměř 90% vážené distribuce všech prodejních míst v rámci České republiky. Spolupracujeme se všemi významnými prodejními sítěmi zahrnující potravinové a tabákové řetězce, benzínové stanice i převážnou část významných nezávislých prodejen tabáku.

Díky precizním technologiím a odbornosti našich zaměstnanců jsme schopni:

  • provádět kompletní servis při zavádění nového titulu na trh
  • průběžně doporučovat optimální náklady tisku, cenu konečné spotřeby
  • průběžně dozásobovat prodejní místa titulem po celou dobu jeho prodejního období
  • zajišťovat opakovanou redistribuci vybraných nadčasových titulů s cílem maximální remitendy pod 70%
  • zajišťovat služby spojené s balením, vkládáním či dlouhodobém uskladněním titulu
  • zajišťovat mediální podporu vašich titulů v rámci naší webové aplikace Mediaprint&Kapa (AVD spoty)